درباره ما - شرکت خورشید تابان ساحل
درباره ما

این پست همچنین در دسترس است برای زبان : enEnglish

 

 

شرکت خورشید تابان ساحل با مدیریت  و سرمایه گذاری جناب آقای مهندس توانا در سال ۱۳۹۵ فعالیت خود را با تمرکز بر روی تامین انرژی خورشیدی در کشور ایران آغاز نموده است. این شرکت با بهرهمندی از تخصص و تجربیات ارزشمند جناب آقای مهندس توانا در حوزه ی احداث نیروگاه های  خورشیدی در خارج از کشور موفق شده است  در مدت زمان خوبی اعتماد  سرمایه گذاران  منطقه ای و سازمان ها و ارگان های متعددی را در کشور جلب  نماید.

توانمندی های فنی و اجرایی کسب شده منطبق با استاندارد های بین المللی موجب شده این شرکت به عنوان شرکتی شناخته  شده در سطح کشور برنامه ریزی های بلند  مدتی را جهت سرمایه گذاری در خصوص احداث نیروگاه های خورشیدی بزرگ انجام دهد.

این پست همچنین در دسترس است برای زبان : enEnglish